11. 2. 2022

DOMOV NAŠLI

Za celou dobu existence obou spolků 2009 - 2021 prošlo spolky a jejich Dočasnými domovy z Irska, Velké Británie, Španělska, Kanárských ostrovů, Maďarska, Slovenska, Polska, Rakouska, SRN a českých "množíren" více jak 3000 pejsků...
V době 2009 - 2014 se nám podařilo zachránit a vrátit do života více jak 800 psích dušiček
To by bez Vás nešlo.
Moc děkujeme Vám všem, kteří nás podporujete a pomáháte!!

menu